Reglementen

Export

Export van in BAPS vzw geregistreerde paarden

§ 1 De verkoper-eigenaar zal aan BAPS vzw om een WAHO-exportcertificaat verzoeken minstens 14 dagen voor de voorziene datum van export door middel van de “verklaring bij export” te downloaden op www.arabianhorse.be. De “verklaring bij export” kan ook aangevraagd worden bij BAPS vzw.

§ 2 Na ontvangst van de exportaanvraag stuurt het BAPS vzw een betalingsuitnodiging. Zolang de storting niet is geregeld, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.

§ 3 Indien nog geen DNA-onderzoek gebeurd is (enkel voor Arabische volbloeden en Pinto-Arabische paarden) zal hij dit alsnog laten doen op zijn kosten. Het resultaat zal door het labo aan BAPS vzw overgemaakt worden.

§ 4 BAPS vzw zal het WAHO-exportcertificaat sturen naar het stamboek van het land van bestemming.