Reglementen

Juryprotocol

Protocol voor opname op de nationale jury lijst voor paarden met Arabische bloedvoering.

  • Lid van het BAPS zijn.
  • Te slagen voor de theorie- en praktijkexamens van de cursus georganiseerd door Forum Fokkerij.
  • Goede kennis hebben van de Engelse taal.
  • Betrokken zijn bij Arabische volbloed paarden en het fokken ervan is noodzakelijk.
  • Het volgen van een Engelstalige cursus, level 0, welke ca. iedere 5 jaar gegeven zal worden door het BAPS met de hulp van Ecaho instructor judges.

Hiervoor dienen minimaal 6 kandidaten te zijn.

Indien geslaagd voor de cursus level 0, dienen er minimaal 3 probationars (met positief resultaat) gedaan te worden met tenminste drie verschillende Ecaho B-judges.

De Ecaho instructor judges kunnen besluiten om het aantal probationars te verhogen.

De termijn om deze probationars te doen is maximaal 4 jaar na de datum van het slagen van de cursus level 0.

Indien in deze periode niet de gevraagde probationars met positief resultaat behaald zijn, dient men opnieuw de cursus level 0 te doen.

Het bestuur van het BAPS beslist samen met de Ecaho instructors judges over de opname op de nationale lijst indien aan bovenstaande punten is voldaan.

Welke shows er gejureerd mogen worden door een national jurylid wordt door Ecaho bepaald.

Om als nationaal jurylid Ecaho geaffilieerde shows te mogen jureren, dient er een overeenkomst met Ecaho ondertekend te worden.

Indien Ecaho een opfriscurus aanbiedt, dient deze minimaal 1 keer in de 3 jaar gevolgd te worden. Zo niet, kan de opname op de nationale lijst vervallen.

Dit protocol is geldig vanaf 1 oktober 2022.