Reglementen

Identificatie en encodering van paardachtigen

Verklaring voor “Pending” registraties van paarden

Voorwaarden bij een veulen

– Geboorteverklaring

– Registratie van de Belgische moeder

– Betaling registratiekosten

– Signalementsfiche met chipnummer

– Pending in Horse ID

Voorwaarden bij een import

– Exportcertificaat van het buitenland

– Betaling importkosten

– Paspoort

– Pending in Horse ID

 

Identificatie en encodering van paardachtigen in een centrale gegevensbank (gericht op sluitende controle in functie van voedselveiligheid) – FOD Volksgezondheid.

TERMIJN IDENTIFICATIE VAN PAARDEN IN BELGIË GEBOREN

Elk veulen, geboren vóór 1 juli moet vóór 31 december van het geboortejaar geïdentificeerd zijn: voorzien zijn van microchip en EU-paspoort en geëncodeerd zijn in de gegevensbank van de Belgische Confederatie van het Paard (BCP / VCP Vlaamse Confederatie van het Paard– CWBC Confédération Wallonie Bruxelles du Cheval).
Elk veulen, geboren na 1 juli moet binnen de 6 maanden na zijn geboorte geïdentificeerd zijn door de HOUDER (begrip “eigenaar” is niet van toepassing) van het paard of het BEDRIJF waar het paard zich bevindt.

•Houder: “elke natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht heeft over, of in het bezit is van een paardachtige of belast is met het houden ervan, al dan niet tegen financiële vergoeding, zowel permanent als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op een markt of tijdens een wedstrijd, races of culturele evenementen” (aanmelding via rijksregisternummer)

•Bedrijf: “landbouwbedrijf of trainingscentrum, paardenstal, of, in het algemeen iedere ruimte of iedere inrichting waar gewoonlijk paarden worden gehouden of gefokt, ongeacht hun gebruik. (aanmelding via bedrijfsnummer). De bedrijfsplaats = adres.

PROCEDURE ONLINE e-platform: http://www.cbc-bcp.be

Het geboortebericht van het veulen, dat binnen de 30 dagen na de geboorte naar het BAPS-secretariaat moet gestuurd te worden, dient ook als aanvraagformulier voor de identificatie. BAPS vzw stuurt het aanvraagformulier identificatie naar de VCP/CWBC (Belgische Confederatie van het Paard). BAPS vzw vraagt de houder zich aan te melden/registreren op de website van de Belgische Confederatie van het Paard: www. cbc-bcp.be waarna het dossier van het veulen door de houder kan worden aangevuld met naam en adres van zijn/haar dierenarts. Na afspraak zal de dierenarts de microchip bij het veulen inbrengen thuis bij de houder en hij zal de gegevens van hat veulen aan de BCP bezorgen waarna het veulen kan geëncodeerd worden. De betaling voor de identificatie en encodering wordt de houder online (e-factuur) gedaan. De houder van het paard kan te allen tijde de gegevens van zijn paarden raadplegen op de website. Aanpassingen en wijzigingen (zoals overlijden, wijziging houder, export) gebeuren online (e-mutatie).

De paarden blijven automatisch in de voedselketen. De houder kan dus geen keuze maken bij de ID-aanvraag. De definitieve uitsluiting van het paard uit de voedselketen zal in een volgende stap door de houder moeten gebeuren.

TERMIJN IDENTIFICATIE GEÏMPORTEERD PAARD

Elk paard uit andere EU-lidstaten, dat definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht is, moet binnen de 30 dagen na aankomst geïdentificeerd zijn.
Paarden uit derde landen (buiten EU) dienen binnen de 3 maanden na aankomst geïdentificeerd te zijn. De termijnen kunnen worden bewezen door het gezondheidscertificaat.