Reglementen

Procedure duplicaat paspoort/RC + aanvragen in onderzoek

Procedure duplicaat paspoort/Registration Certificate + aanvragen in onderzoek

Dit is een uittreksel uit het foktechnisch reglement.

Aanvraag duplicaat

§1. De geregistreerde/geattesteerde eigenaar van het paard waarvan het EU-paspoort en/of het Registration Certificate verloren zijn, dient een aanvraag voor duplicaat te sturen naar BAPS vzw. Het formulier “aanvraag duplicaat” is te downloaden op www.arabianhorse.be of het kan gevraagd worden aan BAPS vzw.
§2. Na ontvangst het formulier “aanvraag duplicaat”, stuurt BAPS vzw een betalingsuitnodiging. Zolang de betaling niet is geregeld, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.
§3. Na ontvangst van de betaling wordt deze vraag gepubliceerd op www.arabianhorse.be.
§4. Voor de aanvraag van:
– een duplicaat van een EU-paspoort stuurt de eigenaar een attest van de dierenarts waarin deze verklaart welk chipnummer hij heeft gelezen en hij stuurt ook een nieuwe signalementsopname van het paard.
– een duplicaat van een Registration Certificate wordt alleen een attest van de dierenarts gevraagd waarin deze verklaart welk chipnummer hij heeft gelezen.
§5. Zonder tegenbericht binnen de maand na publicatie op de website van BAPS vzw van de aanvraag van een duplicaat zal aan de geregistreerde eigenaar een duplicaat worden overgemaakt.
§6. Op het duplicaat zal de vermelding “DUPLICAAT” worden aangebracht.
§7. Indien het originele Registration Certificate en/of het Europees paspoort wordt teruggevonden dient het “duplicaat” naar BAPS vzw te worden teruggestuurd.
§8. Het paard zal automatisch worden uitgesloten van de voedselketen. Als de eigenaar het in de voedselketen wil houden, moet hij contact opnemen met zijn lokale FAVV en zijn procedure volgen.

Aanvraag-duplicaat-paspoort-Registration-Certificate

Actuele aanvragen duplicaat 

  • BREGO (BE) 2007
  • ARTESAN (BE) 2018
     

Wij ontvingen de volgende aanvragen van de geregistreerde eigenaars voor het afleveren van een duplicaat van het “Bewijs van Inschrijving/Registration Certificate” en/of EU-paspoort van:

Zonder tegenbericht binnen de maand na de verschijningsdatum van deze aanvraag zal aan de geregistreerde eigenaar een duplicaat worden afgeleverd mits de andere voorwaarden vervuld zijn.