Reglementen

Verkoop & Leasing België

Eigendomsoverdracht van in BAPS vzw geregistreerde paarden

§ 1 Het originele Registration Certificate en het Europees paspoort dienen aangetekend naar BAPS vzw gestuurd te worden binnen de 30 dagen na de eigendomsoverdracht, samen met de verklaring van verkoop opgenomen in §2.

§ 2 De naam, het adres van de nieuwe eigenaar(s) en de datum van eigendomsoverdracht mogen enkel door BAPS vzw op het Registration Certificate of in het Europees paspoort geschreven worden. De naam, het adres van de nieuwe eigenaar(s) en de datum van eigendomsoverdracht dienen opgenomen te worden op de “verklaring van verkoop” te downloaden op www.arabianhorse.be. De “verklaring van verkoop” kan ook verkregen worden bij BAPS vzw.

§ 3 Indien de datum van eigendomsoverdracht niet specifiek vermeld wordt, neemt BAPS vzw de datum van betaling van de kosten.

§ 4 Na ontvangst van de aanvraag van eigendomsoverdracht stuurt het BAPS vzw een factuur.

§ 5 Zolang de storting niet is geregeld, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag. Na betaling van de kosten worden het Registration Certificate en het Europees paspoort aangepast aan de nieuwe eigenaar gestuurd per aangetekende zending.

§ 6 Overlijden van een geregistreerde eigenaar

In geval van overlijden van een geregistreerde eigenaar van een paard kan de Raad van Bestuur beslissen geen kosten aan te rekenen voor eigendomsoverdracht.

Leasing binnen België van in BAPS vzw geregistreerde paarden

§ 1 De leasing van een paard wordt door BAPS vzw behandeld als een eigendomsoverdracht, een import of een export. BAPS vzw zal op het Registration Certificate en in het Europees paspoort enkel het woord “leasee” vermelden.

§ 2 Het originele Registration Certificate wordt op het secretariaat van BAPS vzw bewaard tot het einde van de leasing wordt aangekondigd. De huurder en de verhuurder ontvangen een kopie van het Registration Certificate.

§ 3 Indien een Belgisch paard na leasing naar het buitenland terugkomt naar België, is er een verminderd importtarief van toepassing.