Reglementen

Dopingbestrijding

Reglement dopingcontrole BAPS

1. Op elke door BAPS en/of ECAHO erkende show, ingericht in België, en op de hengstenkeuring van BAPS zal een dopingcontrole georganiseerd worden.

2. Bij deze dopingcontrole dienen de ECAHO- en de FEI-reglementen, meer in het bijzonder de veterinaire reglementen in acht genomen te worden.
3. Binnen het BAPS-bestuur wordt een verantwoordelijke dopingcontrole aangesteld.
4. Op elke C-show, internationale C-show en B-show wordt 1 paard aan de dopingcontrole onderworpen. Dit paard wordt geselecteerd door middel van loting uit de kampioenen. Op A-shows en op het Europees kampioenschap wordt het aantal paarden dat voorgeschreven is in het ECAHO-reglement, aan de dopingtest onderworpen. Op de hengstenkeuring georganiseerd door BAPS wordt een hengst geloot uit de eerste-premie-hengsten.
5. De leden van het disciplinair comité doen op minstens 1 show per jaar een loting uit de volgende shows/rubrieken: D-show, halfbloeden, anglo’s, liberty, bereden klasse.
6. De loting zal gebeuren door een lid van het disciplinair comité, in de aanwezigheid van een BAPS-bestuurslid en een lid van het organiserend comité.
7. De leden van het disciplinair comité en de juryleden kunnen elk deelnemend paard aanduiden om een dopingcontrole te ondergaan.
8. De veearts die tevens lid is van het disciplinair comité op de show zal de dopingcontrole uitvoeren. Indien geen veearts in het disciplinair comité zetelt, zal de organisator een veearts aanstellen voor het nemen van de stalen.
9. De organisator dient voor de dopingcontrole een box met stro te voorzien.
10. De kosten van de dopingkits en de analyses zijn ten laste van het BAPS. Erelonen voor staalname door de dierenarts zijn ten laste van de organisator.
11. Verantwoordelijken die weigeren hun paarden te laten controleren op doping, worden beschouwd als zijnde schuldig.
12. De verantwoordelijke van een paard dat positief werd bevonden aan doping, dient aan BAPS de som van 2500 euro te betalen, hij dient eveneens de kosten te betalen die hij aan ECAHO verschuldigd is.
(procedure ECAHO)