Organisatie

Algemene Vergadering

Jaarlijkse Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van het Stamboek. De Algemene Vergadering wordt ieder jaar door de Raad van Bestuur bijeengeroepen vóór 31 maart.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Op deze vergadering brengt men verslag uit over de activiteiten van het Stamboek gedurende het afgelopen jaar.