Organisatie

Algemene Vergadering

Jaarlijkse Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van het Stamboek. De Algemene Vergadering wordt ieder jaar door de Raad van Bestuur bijeengeroepen vóór 31 maart.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Op deze vergadering brengt men verslag uit over de activiteiten van het Stamboek gedurende het afgelopen jaar.

Verslag Algemeen Vergadering 2023

Verslag Buitengewone Leden Vergadering 2022

Verslag Algemeen Vergadering 2 2022

Verslag Algemeen Vergadering 2022

Verslag Algemene Vergadering 2021

Verslag Algemene Vergadering 2020

Verslag Algemene Vergadering 2019

Verslag Algemene Vergadering 2018/2

Verslag Algemene Vergadering 2018/1