Reglementen

Vaccinatie

Vaccinatievoorschriften voor paarden op evenementen georganiseerd door BAPS-SBCA vzw:

Enkel het griepvaccin is verplicht.
Enkel de vaccins geregistreerd in België en toegediend door een erkende dierenarts zijn toegestaan.
Enkel een erkende dierenarts mag aantekeningen in het paspoort maken.
De vermelding “De vaccinaties van dit paard zijn op dit moment in orde…” is toegestaan.
Een paard mag enkel voorgesteld worden indien het minstens 7 dagen voorheen gevaccineerd werd.

Het protocol:
Het eerste vaccin: paarden ouder dan 4 maanden: 2 vaccins met een tussenperiode van 1 tot 3 maanden.
Eerste herhaling: Vaccin tussen de 5 en 7 maanden na het eerste vaccin.
Volgende herhalingen: jaarlijks

Telkens wanneer een periode overschreden wordt, dient de VOLLEDIGE procedure herhaald te worden.

De sanctie voor het niet respecteren van het reglement is de uitsluiting van het evenement waar het paard voor werd ingeschreven, dit afzonderlijk van de sancties die opgelegd kunnen worden door een andere autoriteit (ECAHO, FOD, …).