Reglementen

Castratiepremie

§ 1 De eigenaar van de hengst dient een aanvraag castratiepremie te sturen aan BAPS vzw.

Het formulier “aanvraag castratiepremie” is te downloaden op www.arabianhorse.be en kan verkregen worden bij BAPS vzw.

§ 2 De castratiepremie geldt voor in BAPS geregistreerde hengsten van alle leeftijden gecastreerd vanaf 01.01.2020.

§ 3 Na het schriftelijk akkoord van BAPS vzw kan de castratie uitgevoerd worden.

§ 4 Als bewijs dient een ondertekend en gestempeld attest van de dierenarts met vermelding van de datum van de ingreep samen met het Registration Certificate en het Europees paspoort van de ruin naar BAPS vzw te worden gestuurd.

§ 5 Na aanpassing van het Registration Certificate en het Europees paspoort worden deze documenten aangetekend verstuurd naar de eigenaar en wordt de premie op het rekeningnummer van de eigenaar gestort.

§ 6 Enkel BAPS-leden hebben recht op de premie bij castratie van een in BAPS geregistreerde hengst.