Reglementen

Embryotransplantatie

1. Procedure

-De geregistreerde eigenaar van de donormerrie dient het formulier “aanvraag embryotransplantatie” in te vullen en naar BAPS vzw te sturen. Door het formulier “aanvraag embryotransplantatie” te tekenen, verklaart de aanvrager zich akkoord met het reglement embryotransplantatie.

-BAPS vzw stuurt aan de geregistreerde eigenaar van de donormerrie een “vergunning embryotransplantatie” en een “verklaring embryotransplantatie”.

-De embryotransplantatie dient te gebeuren in een erkend centrum voor winning van embryo’s. BAPS vzw dient op de hoogte gebracht te worden indien de embryotransplantatie zal plaatsvinden in het buitenland.

-De “verklaring embryotransplantatie” dient ingevuld en ondertekend te worden door de dierenarts die de embryotransplantatie heeft uitgevoerd. Hij maakt het grafisch signalement van de draagmerrie op en controleert de microchip. Hij stuurt de verklaring embryotransplantatie naar BAPS vzw binnen de 60 dagen na de embryotransplantatie met een kopie van het dekcertificaat.

2. Beperkingen

-Wanneer een merrie gedekt is door een hengst (aan de hand, in vrijheid of door K.I.), moeten er minstens 42 dagen voorbijgaan vooraleer deze merrie gedekt mag worden door een andere hengst. Ook de draagmerrie mag niet gedekt zijn in de periode van 42 dagen voorafgaand aan de embryotransplantatie.

-Inbreuk op de regels i.v.m. embryotransplantatie zal onderworpen worden aan een onderzoek door het BAPS vzw en de daaruit voortkomende veulens kunnen onaanvaardbaar zijn voor inschrijving in het BAPS vzw, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek.

3. Verkoop van donormerrie, draagmerrie, embryo

Ingeval van verkoop van de donormerrie, de draagmerrie of van het embryo dient BAPS vzw op de hoogte gebracht worden.

-Bij verkoop van de donormerrie vóór de geboorte van het veulen moet BAPS vzw op de hoogte gebracht worden door middel van het formulier “attest van eigendom van een embryo”. Het “attest van eigendom van een embryo” moet samen met de geboorteverklaring gestuurd worden naar het stamboek waar het veulen geregistreerd zal worden. Het veulen wordt geregistreerd op naam van de eigenaar van het embryo. Indien beide partijen akkoord zijn, kan deze eigenaar tevens als fokker van het veulen vermeld worden.

-Bij verkoop van een embryo vóór de geboorte van het veulen moet BAPS vzw op de hoogte gebracht worden door middel van het “attest van verkoop van een embryo”. Het “attest van verkoop van een embryo” moet samen met de geboorteverklaring gestuurd worden naar het stamboek waar het veulen geregistreerd zal worden. Het veulen wordt geregistreerd op naam van de eigenaar van het embryo. Indien beide partijen akkoord zijn, kan deze eigenaar tevens als fokker van het veulen vermeld worden.

4. Verplicht SCID en CA-onderzoek

Voor de donormerries die gebruikt worden voor embryotransplantatie dient een SCID en CA-onderzoek te gebeuren op hetzelfde haarstaal als dit waarop de DNA-bepaling voor ouderschapscontrole gebeurde. Donormerries waarbij vóór 01.01.2015 werd vastgesteld dat zij SCID/CA-drager zijn en waarbij het SCID/CA-onderzoek niet op hetzelfde haarstaal gebeurde als dit waarop DNA-bepaling voor ouderschapscontrole gebeurde, dienen niet opnieuw op SCID/CA onderzocht te worden.