Reglementen

Import

Import van paarden

§ 1 De nieuwe eigenaar zal de originele buitenlandse registratiedocumenten aangetekend opsturen aan BAPS vzw.

§ 2 Het WAHO-exportcertificaat wordt door het buitenlandse stamboek waarin het paard geregistreerd was rechtstreeks aan BAPS vzw gestuurd, op aanvraag van de verkoper.

§ 3 DNA-onderzoek (enkel voor Arabische volbloeden en de Pinto-Arabische paarden)

– Het DNA-onderzoek van het geïmporteerde paard zal gebeuren op kosten van de nieuwe eigenaar.

– DNA van geïmporteerde merries moet in België niet onderzocht worden op voorwaarde dat de DNA- formule bepaald werd en er een microchip geplaatst werd in het buitenland.

– DNA van geïmporteerde hengsten moet in België niet onderzocht worden op voorwaarde dat de DNA-formule bepaald werd, en op hetzelfde staal een SCID-test werd uitgevoerd en een microchip geplaatst werd in het buitenland.

§ 4 Ingeval het geïmporteerd paard drachtig is, dient het officieel dekbewijs bijgevoegd te worden.

§ 5 Na ontvangst van de importaanvraag stuurt BAPS vzw een betalingsuitnodiging. Zolang de storting niet is geregeld, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.

§ 6 Bij annulatie van de importaanvraag, zal een deel van de betaalde importkosten terug betaald worden. Indien de importkosten nog niet werden betaald, zullen er administratiekosten aangerekend worden.

§ 7 De nieuwe eigenaar zal het signalement van het geïmporteerd paard door de dierenarts laten verifiëren. BAPS vzw stuurt een schetsformulier en een formulier “verklaring inzake identificatie van een geïmporteerd paard” naar de nieuwe eigenaar. Beide formulieren dienen ingevuld, ondertekend en gestempeld te worden door de dierenarts en teruggestuurd worden naar BAPS vzw. De kosten van de dierenarts zijn ten laste van de nieuwe eigenaar van het paard.

§ 8 Namen van geïmporteerde paarden worden integraal en zonder wijziging overgenomen voor registratie, met bijvoeging van de ISO-code van het land van geboorte en het geboortejaar.