Reglementen

Dekcertificaten

Er kunnen dekcertificaten voor publieke, private en accidentele dekkingen besteld worden.

Wij wensen er nogmaals aan te herinneren dat van alle Arabische volbloedhengsten die gebruikt worden voor publieke, private en accidentele dekkingen DNA dient bepaald te zijn voor zover dit nog niet gebeurd is. SCID en CA-onderzoek dient te gebeuren bij alle hengsten die gebruikt worden voor publieke dekking, voor zover dit nog niet gebeurd is. Hiertoe dient uw dierenarts haarwortels van uw hengst te sturen naar: PROGENUS S.A., Rue des Praules 2, 5030 Gembloux (081/61.69.01). U kan hiervoor een kit aanvragen op het BAPS-secretariaat.
Mogen wij de hengstenhouders vragen de dekcertificaten die aan de merriehouders worden afgeleverd VOLLEDIG EN DUIDELIJK LEESBAAR IN TE VULLEN MET VERMELDING VAN HET BAPS-inschrijvingsnummer van de hengst en merrie.

Foktechnisch reglement

§ 1 Publieke dekking

Om toegelaten te worden tot de publieke dekking dient de hengst goedgekeurd te worden op één van de jaarlijkse officiële keuringen volgens onderrichtingen en onder leiding van de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afd. Duurzame Landbouwontwikkeling.

§ 2 Praktische gegevens

De praktische gegevens betreffende de keuring en de publieke dekdienst zullen samengebracht worden in een “Reglement voor publieke dekking en hengstenkeuring” opgesteld door de Raad van Bestuur in samenspraak met de bevoegde autoriteiten. Dit reglement zal eveneens alle beslissingen van de Algemene Vergadering hieromtrent bevatten.

§ 3 Bij goedkeuring van een hengst en indien alle voorwaarden van het “Reglement voor publieke dekking en hengstenkeuring” vervuld zijn, worden hiervoor door de Vlaamse Confederatie van het Paard vzw (VCP) uitgegeven dekcertificaten afgeleverd aan de eigenaar door tussenkomst van BAPS vzw.

Privaatdekking

§ 1 Een privaatdekking is een dekking van een merrie door een hengst, ingeschreven in BAPS vzw. Beide paarden zijn eigendom van dezelfde eigenaar. De hengst is niet goedgekeurd voor de publieke dekdienst.

§ 2 De hengst en de merrie dienen gedurende 6 maanden vóór de dekking eigendom te zijn van de aanvrager.

§ 3 Indien hengst, merrie of beiden geïmporteerd werden en de importprocedure is nog niet afgehandeld, zal de datum op het WAHO-exportcertificaat (Date transfer ownership) in acht genomen worden om de termijn van 6 maanden te bepalen.

§ 4 De aanvraag voor een privaatdekking zal gericht worden aan BAPS vzw door middel van het aanvraagformulier “aanvraag private dekking” te downloaden op www.arabianhorse.be. Het formulier “aanvraag private dekking” kan ook verkregen worden bij BAPS vzw.

§ 5 BAPS vzw zal een toelating tot privaatdekking sturen aan de eigenaar. Dit document, op naam van betreffende paarden, zal behandeld worden alsof het om een publieke dekking ging.

§ 6 De dekking mag niet plaatsvinden vooraleer BAPS vzw de schriftelijke toelating heeft gegeven.

§ 7 Het DNA van een Arabische volbloedhengst of een Belgian Pinto Arabian hengst dient vóór de dekking bepaald te worden.

§ 8 Het SCID (uit te voeren op hetzelfde staal als de DNA) van de hengst dient vóór de dekking bepaald te worden.

§ 9 Indien nog geen DNA en/of SCID-onderzoek van de hengst gebeurd is, zal de eigenaar dit alsnog laten doen op zijn kosten. Het resultaat zal door het labo aan BAPS vzw overgemaakt worden.

Accidentele dekking

§ 1 Een accidentele dekking is een dekking die:

1. heeft plaatsgevonden tussen een hengst die niet goedgekeurd is voor de openbare dekdienst en een merrie van dezelfde eigenaar maar die 6 maanden voor de dekking nog NIET aan hem toebehoorde, of

2. heeft plaatsgevonden tussen een hengst die niet goedgekeurd is voor de openbare dekdienst en een merrie van een andere eigenaar.

§ 2 De aanvraag voor regularisatie van een accidentele dekking zal gericht worden aan BAPS vzw door middel van het aanvraagformulier “aanvraag accidentele dekking” te downloaden op www.arabianhorse.be. Het formulier “aanvraag accidentele dekking” kan ook verkregen worden bij BAPS vzw.

§ 3 Nadat BAPS vzw de aanvraag voor accidentele dekking ontvangen heeft maakt het BAPS-secretariaat een dekcertificaat op naam van beide paarden. Dit document zal ook dienen als geboortebericht voor het veulen.

Relevante documenten