Organisatie

Vanaf het begin jaren ’80 gingen ook Belgische fokkers mee in de trend om “zuiver of puur” (Egyptisch, Pools, Spaans, Russisch) in de bloedlijnen te fokken en vele goede paarden werden ingevoerd uit de naburige landen en uit de staatsstoeterijen van de betreffende landen. Nog enkele jaren later begonnen eigenaars van Arabische paarden zich toe te leggen op deelname aan shows in binnen- en buitenland. Meer en meer werd hiervoor beroep gedaan op professionele trainers.

Hoogtepunten in het internationaal showgebeuren zijn jaarlijks de “All Nations Cup” in Aken, het Europees Kampioenschap en het Wereldkampioenschap in Parijs. Onze Belgische deelnemers hebben al vele malen de grote titels weggekaapt met hun prachtige kwaliteitspaarden.

Maar het Arabisch Volbloedpaard is op de eerste plaats een gebruikspaard: vele stoeterijen richten hun fokprogramma op het gebruik van hun paarden in de galoprennen, de endurance, de dressuur, western riding… of recreatief rijden.

Ook het fokken van kruisingsproducten van Arabische volbloedpaarden (Anglo-Arabisch volbloedpaard, Ango-Arabisch Sportpaard, Arabisch halfbloedpaard) kent succes. Deze paarden zijn ook te bewonderen op shows maar worden vooral gebruikspaarden.

Geschiedenis

Op 10/08/1975 had de stichtingsvergadering plaats van de vzw “Belgisch Arabische Paardenstamboek”. Op 02/10/1975 verschenen de statuten van de vzw in het Belgisch Staatsblad. Tevens werd de stamboekvereniging erkend door de bevoegde overheid.

Werking

De bevoegdheden en de opdrachten van de vzw zijn opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vzw, waarvan ieder lid een kopie ontvangt. De leden worden op de hoogte gehouden van regelgeving, actualiteit, beslissingen van de Raad van Bestuur, enz … via het driemaandelijks ledenmagazine “BAPS News” – Het Arabisch Paard in België. In het tijdschrift verschijnen ook informatieve artikels over bepaalde bloedlijnen, fokrichtingen, verslagen van stoeterijen in België, uitslagen van shows en hengstenkeuringen, ingezonden artikels van leden, nieuws over de rennen, de endurance, de dressuur, enz ….

Het Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw omvat 5 stamboeken:

  • Stamboek A voor Arabische Volbloedpaarden
  • Stamboek B voor Anglo-Arabische Volbloedpaarden
  • Stamboek C voor Arabische halfbloedpaarden
  • Stamboek D voor Anglo-Arabische sportpaarden
  • Stamboek PA voor Belgian Pinto Arabian Horses

Het aantal geregistreerde paarden in het Belgisch Arabische Paardenstamboek op 31.12.2014 was:

  • 9146 Arabische Volbloedpaarden
  • 247 Anglo-Arabische Volbloedpaarden
  • 3084 Arabische halfbloedpaarden
  • 35 Anglo-Arabische sportpaarden
  • 9 Belgian Pinto Arabian Horses

Hengstenkeuring

Jaarlijks organiseert het BAPS vzw in het voorjaar en in het najaar de hengstenkeuring voor toelating tot de openbare dekdienst.