Reglementen

Lid worden van het Belgisch Arabische Paardenstamboek?

Om lid te worden van het BAPS en te genieten van tal van voordelen volstaat het om het bedrag van 65€ over te schrijven op het rekeningnummer BE40 7326 4902 8263 met vermelding van uw naam.

Om effectief lid te worden van BAPS dient het bedrag voor 1 maart van het desbetreffende jaar gestort zijn op rekeningnummer BE40 7326 4902 8263 met vermelding van uw naam.