PROJECT VOOR FOKKERS DOOR FOKKERS

Paardenpunt Vlaanderen wil dit jaar nieuw leven blazen in het project “voor fokkers door fokkers”.  Om aan de noden van de hedendaagse fokker tegemoet te komen willen wij onderzoeken waar de interesses van de fokkers liggen.  Daarom heeft PPV een enquête opgesteld en via website en nieuwsbrief  verspreid.  Mogen wij vragen aan de stamboeken om de volgende link naar deze enquête ook te verspreiden naar hun fokkers : https://paarden.vlaanderen/nl/nieuws/Enqute-De-hedendaagse-fokker#.YGRVj68zZPY