Herinnering Endurance Challenges 2019

 

Aan al onze leden endurance, ruiters alsook fokkers van endurance paarden, herinneren wij dat de uiterste datum voor het terugsturen van jullie fiches van de Challenges, 15 december 2019 is.
Gelieve dus niet langer te wachten!
BELANGRIJK!!!
Wij wensen jullie erop attent te maken dat voor degenen die hun dossier reeds hebben teruggestuurd met de deelnemingsfiches 2018, het vermelde mailadres niet meer geldig is!
Het BAPS heeft dit jaar het mailadres gewijzigd. Gelieve het mailadres : info@arabianhorse.be vermeld in de fiche 2019 te gebruiken. De link voor deze fiche vindt u hierna : Deelnemingsfiche 2019