ANNULATIE HENGSTENKEURING VOORJAAR 2021

Gezien de huidige omstandigheden en als gevolg van de beperkingsmaatregelen van onze overheid, is het voor BAPS vzw onmogelijk de hengstenkeuring in het voorjaar 2021 te organiseren.

Zoals u weet, organiseren we in de herfst een tweede jaarlijkse keuring.

De hengsten die voor de voorjaarskeuring waren ingeschreven, worden uitgenodigd zich aan te bieden op deze najaarskeuring.  In tussentijd mogen deze hengsten dekken, mits aan alle andere voorwaarden is voldaan. Deze procedure werd reeds toegepast bij hengsten die ingevolge overmacht niet aanwezig konden zijn op de voorjaarskeuring.

Bij deze wenst het Stamboek u tevens mee te delen dat de zoötechnische voorschriften niet werden gewijzigd en dat iedere hengst met één van de drie erfelijke gebreken zoals opgenomen in het foktechnisch reglement (over- en onderbijten; cryptorchidie (afwezigheid van 1 of 2 testikels in het scrotum); navelbreuk) geen enkel document (zoötechnisch, dekbonnen, enz.) van Baps-Sbca vzw zal ontvangen. Bij twijfel adviseren wij u om een ​​aanvullend onderzoek bij uw dierenarts aan te vragen en indien u niet overtuigd bent, bij het stamboek. Uiteraard dient u uw klanten te verwittigen van het feit dat de documenten met betrekking tot de dekking pas zullen worden afgeleverd op het ogenblik van een volledige en definitieve keuring.


Voor Baps/Sbca vzw

Marc Somerhausen, secretaris.