BK

Beste Leden,

Belgisch Kampioenschap Show 02-07-2022

Het Belgisch Arabisch Paardenstamboek vzw organiseert het Belgisch Kampioenschap Show,  dit jaar opnieuw op de terreinen van toplocatie Sentower Park te Opglabbeek op zaterdag 2 juli 2022.

De datum werd voornamelijk gewijzigd omdat er vorig jaar een groter publiek werd aangetrokken omwille van de organisatie van andere internationale shows tijdens hetzelfde weekend.   De show gaat door in de grote binnenhal van Sentower Park

 !! De Halter reeksen zijn open voor paarden van eigenaars met de Belgische nationaliteit of Belgische verblijfplaats.

!! Voor de junior rubrieken moet het deelnemende paard in België geboren zijn en ingeschreven bij BAPS vzw op sluitingsdatum van de inschrijvingen van de show.

 !! Voor senior rubrieken moet het deelnemende paard 3 jaar effectief zijn ingeschreven bij BAPS vzw op sluitingsdatum van de show.

!! Dit jaar worden er weer Liberty klassen georganiseerd.

!! Veulenklassen worden georganiseerd conform ECAHO Blue Book 2022.

!! Paarden die reeds Belgisch Kampioen werden, worden de daarop 2 opeenvolgende kalenderjaren geweerd, maar mogen nadien terug deelnemen.

ECAHO prijzengeld enkel voor Belgisch Kampioenschap Haltershow en Belgisch Kampioenschap Performance Rubrieken 

volgens ECAHO Blue Book en Green Book (ONLY for Advanced levels)

Internationale – Nationale Performance rubrieken

BAPSvzw organiseert ook dit jaar Internationale Performance rubrieken, open voor alle in WAHO- stamboeken geregistreerde paarden.   

De Belgische deelnemers, waarvan de paarden ingeschreven zijn in BAPSvzw en de eigenaar de Belgische nationaliteit of Belgische verblijfplaats heeft, doen automatisch mee aan het Belgisch Kampioenschap.   Er worden 2 prijsceremonies gehouden.

De Performance rubrieken gaan door op het grote buitenterrein van Sentower Park

Onderstaande disciplines worden georganiseerd in 3 levels , Junior Horse(4-5y) , Novice en Advanced :

-Hunter Pleasure

-Western Pleasure

-Classic Pleasure

-Ranch Riding

-Ridden Trail

-In-Hand Trail

De aangeboden reeksen worden georganiseerd als er minstens 3 deelnemers zijn per reeks.  Reeksen kunnen worden samengevoegd, afhankelijk van de inschrijvingen.

Pleasure reeksen voor halfbloeden worden georganiseerd als er 3 deelnemers per reeks zijn.

ALL  INFO : www.bkarabischepaarden.be 

Wij kijken ernaar uit om jullie talrijk te verwelkomen in Sentowerpark en wensen jullie allen veel succes met de voorbereidingen en de deelname aan het Belgisch Kampioenschap 2022 !

Sportieve groeten,

De Raad van Bestuur 

AAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 2022

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de Algemene Vergadering van het BAPS vzw die zal doorgaan op woensdag 6 april 2022 om 19u00 in het Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt.

Klik hier voor meer informatie.

HENGSTENKEURING 2022

Beste leden,

Volgende hengstenkeuring : 12.03.2022 – Ruiterschool – Waversebaan 99 – 3050 Oud-Heverlee

Gelieve uw ingevuld inschrijvingsformulier terug te sturen voor 01.03.2022 naar het BAPS-secretariaat.

Opgepast : het aantal boxen is beperkt.

Download hier:


Lidgeld 2022

BELGISCH KAMPIOENSCHAP 2021 + INTERNATIONAL SPORT EVENT

INFO: www.bkarabischepaarden.be

ALGEMENE VERGADERING

Beste leden,

De Raad van Bestuur dankt jullie allen voor de talrijke deelname aan de Algemene Ledenvergadering 2020 van BAPS vzw.   Wij danken jullie dan ook voor het vertrouwen dat jullie, ook in deze uitdagende tijden, in ons stellen.

Over alle agendapunten werd positief gestemd. 

Wat de verkiezing van een nieuw bestuurslid betreft,  verwelkomen wij graag  de heer Koenraad Detailleur.

Hij neemt de plaats in van de heer Gerard Oben, die zich niet opnieuw herkiesbaar heeft gesteld.  We willen Gerard hierbij bedanken voor zijn welwillendheid en grote beschikbaarheid ten dienste van het BAPS.

Wij wensen jullie allemaal een positief 2021 toe en hopen dat we elkaar dan weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Voor de Raad van Bestuur,

De voorzitter

De secretaris

______________________________________________________________________________

STEMBILJET VOOR DE ALGEMENE VERGADERING BAPS vzw 2020

Indien u, wegens vertragingen bij de post, nog niet kon stemmen, zenden wij u een tweede stembiljet met een nieuwe uiterste datum voor terugzending.  Slechts één stembiljet per lid wordt aanvaard.

Overeenkomstig de statuten van de vzw heeft elk effectief lid recht op één stem.  Gelet op het thans toegepaste stemsysteem omwille van covid-19 is er geen stemming mogelijk bij volmacht.  Enkel de gerechtsdeurwaarder controleert de stemmen, zodat de stemming anoniem blijft voor de leden en de bestuurders van het BAPS.

Uiterste datum voor terugzending van het stembiljet : 24.11.2020 (de postdatum geldt als bewijs)

De resultaten zullen worden gepubliceerd op de website www.arabianhorse.be van het BAPS vzw.

PROJECT VOOR FOKKERS DOOR FOKKERS

Paardenpunt Vlaanderen wil dit jaar nieuw leven blazen in het project “voor fokkers door fokkers”.  Om aan de noden van de hedendaagse fokker tegemoet te komen willen wij onderzoeken waar de interesses van de fokkers liggen.  Daarom heeft PPV een enquête opgesteld en via website en nieuwsbrief  verspreid.  Mogen wij vragen aan de stamboeken om de volgende link naar deze enquête ook te verspreiden naar hun fokkers : https://paarden.vlaanderen/nl/nieuws/Enqute-De-hedendaagse-fokker#.YGRVj68zZPY

RHINOVIRUS

ANNULATIE HENGSTENKEURING VOORJAAR 2021

Gezien de huidige omstandigheden en als gevolg van de beperkingsmaatregelen van onze overheid, is het voor BAPS vzw onmogelijk de hengstenkeuring in het voorjaar 2021 te organiseren.

Zoals u weet, organiseren we in de herfst een tweede jaarlijkse keuring.

De hengsten die voor de voorjaarskeuring waren ingeschreven, worden uitgenodigd zich aan te bieden op deze najaarskeuring.  In tussentijd mogen deze hengsten dekken, mits aan alle andere voorwaarden is voldaan. Deze procedure werd reeds toegepast bij hengsten die ingevolge overmacht niet aanwezig konden zijn op de voorjaarskeuring.

Bij deze wenst het Stamboek u tevens mee te delen dat de zoötechnische voorschriften niet werden gewijzigd en dat iedere hengst met één van de drie erfelijke gebreken zoals opgenomen in het foktechnisch reglement (over- en onderbijten; cryptorchidie (afwezigheid van 1 of 2 testikels in het scrotum); navelbreuk) geen enkel document (zoötechnisch, dekbonnen, enz.) van Baps-Sbca vzw zal ontvangen. Bij twijfel adviseren wij u om een ​​aanvullend onderzoek bij uw dierenarts aan te vragen en indien u niet overtuigd bent, bij het stamboek. Uiteraard dient u uw klanten te verwittigen van het feit dat de documenten met betrekking tot de dekking pas zullen worden afgeleverd op het ogenblik van een volledige en definitieve keuring.


Voor Baps/Sbca vzw

Marc Somerhausen, secretaris.

Analyses Progenus


Beste leden,

Progenus analyses:

Om te genieten van het Baps-voorkeurstarief voor de analyses aangevraagd bij het Progenus-laboratorium, mag u uitsluitend de door het Baps-secretariaat uitgegeven documenten gebruiken.

Progenus liet ons tevens weten dat, vanaf nu, deze analyses zullen worden opgestart na de betaling van uw Progenus-factuur.

Met vriendelijke groeten.

Het Bestuur

Chers Membres,

Analyses Progenus :

Pour bénéficier du tarif préférentiel Baps pour les test demandés auprès du laboratoire Progenus, il faut exclusivement employer les formulaires édités par le secrétariat du Baps sbca.

Nous devons également vous informer que Progenus nous a averti que dorénavant les analyses ne seront commencées qu’après paiement de votre facture Progenus.

Sincères salutations.

Le Conseil

Het Arabisch paard » Organisatie »

nieuws

Laatste nieuws

fokkers challenge

» reglement en voorwaardenMeer lezen

BAPS Awards

» reglement en voorwaardenMeer lezen

Meer nieuws

Onze leden  Volledig overzicht »

leden-organisaties