1st BREEDERS & OWNERS DAY (verplaatst naar een latere, nog te bepalen datum)

Nieuw event voor de gepassioneerden van het Arabisch Volbloed Paard.

Locatie:   PRIVILEGE,  Heizijde 174, 2300 Turnhout.

Doel:  Mensen samenbrengen in een bijzonder positieve sfeer, om samen iets bij te leren, te discussiëren, te genieten van lekker eten en een drankje, hun paarden zelf voor te brengen op een natuurlijke manier, géén Amerikaanse stand–up maar gewoon natuurlijk vierkant plaatsen.

De paarden worden gekeurd door één jurylid die uitleg geeft gedurende de keuring.

In de voormiddag is er een beoordeling clinique, waar mensen iets kunnen bijleren over harmony, body & topline, benen, gangen, karakter eigenschappen van het Arabische Paard.

De paarden worden voorgesteld in hun leeftijdscategorie, éénjarigen, twee jarigen, drie jarigen, 4,5,6 jarigen en 7 jaar & ouder.

Topics:  Harmony/ Balance

               ;  Schouder

               ;  Kruis/ achterhand

               ;  Benen

               ;  Hoeven

               ;  Ogen

               ;  Staartdracht

               ;  Stap

               ;  Draf

               ;  Ras uitstraling

Er worden naar het aantal paarden in de reeks punten gegeven voor elk topic, vb. zitten er 8 paarden in de reeks, dan worden er 8 punten uitgedeeld aan het paard voor een topic waarin hij de beste is van de reeks. De tweede beste krijgt 7 punten enz.

Wanneer een paard alleen is in zijn reeks geeft de jury uitleg over de positieve eigenschappen en de mindere sterke punten voor het desbetreffende paard.

Kwalificaties:  Open voor alle paarden geregistreerd in een officieel studbook erkend door WAHO.  Paarden die goud, zilver of brons hebben behaald op het Wereld Kampioenschap, Europees Kampioenschap, Title Shows en/of A Shows worden niet toegelaten om deel te nemen.

Jurering: Er is één enkele jury, die de paarden beoordeelt en die uitleg geeft. Alle paarden in de reeks komen binnen volgens nummer en blijven in de ring gedurende de reeks. Paarden stappen rond tot de jury de paarden op de lange zijde laat opstellen, om dan individueel de paarden te beoordelen op de verschillende topics.  Stap in driehoek vorm, draf op de lange zijde. 

Paarden worden op het einde van de reeks opgesteld naar het aantal punten die ze hebben behaald. Er is géén kampioenschap. De nadruk bij deze wedstrijd is de beoordeling van uw fokproduct. U krijgt tips op wat u dient te letten in de toekomst, inzicht en educatie om zo te trachten uw doelstellingen in de fokkerij te behalen.

Uurrooster: Kliniek start om 10.30 uur 

                          Lunch om 12.30 uur

                          Reeksen om 14.00 uur

Inschrijvingen:  Alle inschrijvingen moeten vergezeld zijn van een duidelijke kopie van het registratie document/ paspoort (ingevuld in blokletters).

E-mail:  koenraad.detailleur@skynet.be

Mobile:  +32 498 35 64 26

Deze fokkers wedstrijd wordt ingericht met medewerking van het Belgisch Arabisch paardenstamboek.

Organisatie:  M. KOENRAAD DETAILLEUR

                            M.  RAPHAEL  CURTI

                            BAPS  bestuur