CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2020 - COVID 19

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE – AMATEUR CUP AOUT 2020

Vanwege de nieuwe beperkingen en de evolutie in de maatregelen die onze regeringen hebben genomen in haar strijd tegen COVID 19, zien wij ons genoodzaakt het Belgisch Kampioenschap en de Amateur Show, dewelke gepland waren eind augustus, te annuleren, en dit vanwege het financiële risico van een laattijdige annulatie.

Wij danken u voor uw begrip.

De Raad van Bestuur.

En raison des nouvelles restrictions et de l’évolution des mesures prises par nos gouvernements dans la lutte contre COVID 19, nous sommes contraints d’annuler le Championnat de Belgique et le Show Amateur, prévus fin août, en raison du risque financier que comporte une annulation trop tardive.

Merci de votre compréhension.

Le conseil d’administration.

Due to the new restrictions and the negative turn taken by our governments in the fight against COVID 19, we are forced to cancel the Belgian Championship and the Amateur Cup, planned at the end of August, due to the financial risk of a last minute cancellation.

We thank you for your understanding.

The board.